Program mimořádného jednání rady města 9. 4. 2020Program mimořádného jednání rady města 9.4.2020

 

                1. Městské divadlo a kino Ostrov            

č. 217    Městské divadlo a kino Ostrov – vnitřní předpis pro zadávání zakázek 

                2. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 214    Změna hodnocení projektů mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod v době nouzového stavu               

                3. Podklady odboru rozvoje města        

č. 215    Kanalizace Novotnův Dvůr -  dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě       

                4. Podklady ekonomického odboru       

č. 218    ! Nebytové prostory - opatření v souvislosti s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády               

                5. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 216    Pozemky pod lyžařským vlekem             

                6. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 219    Program jednání dubnového zastupitelstva města        

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Radim Tregler

Vytvořeno / změněno: 8.4.2020 / 8.4.2020