Program mimořádného jednání rady města 4.11.2022Program

 

1. Podklady Mateřské školy Korálky

 

č. 566

Rozšíření okruhu stanovených závazných ukazatelů - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta