Program mimořádného jednání rady města 4. 6. 2021Program mimořádného jednání rady města dne 4.6.2021

 

                1. Podklady odboru rozvoje města        

č. 286    Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení    

č. 287    Skatepark Havlíčkův Brod           

                2. Podklady ekonomického odboru       

č. 285    Umístění uměleckého díla na pozemek města - Vlkovsko          

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r .

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 3.6.2021 / 3.6.2021