Program mimořádného jednání rady města 29. 3. 2019Program mimořádného jednání rady města dne 29.3.2019

 

                1. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 239    Žádost o udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na pořízení průmyslové pračky PRIMUS      

                2. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 238    Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2018       

                3. Podklady odboru rozvoje města        

č. 240    Vyhodnocení veřejné zakázky "Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků         

č. 241    Krajská knihovna - hranice sousedního pozemku           

S pozdravem

                                                                      Mgr. Jan Tecl, MBA, v.  r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 28.3.2019 / 28.3.2019