Program mimořádného jednání rady města 28. 4. 2022Program mimořádného jednání rady města dne 28.4.2022

 

                1. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 227    Majáles 2022    

                2. Podklady odboru rozvoje města        

č. 222    Zelené střechy

č. 224    Revitalizace parku Budoucnost – zadání projektové dokumentace        

č. 225    Souhlas města s umístěním reklamního zařízení             

                3. Podklady ekonomického odboru       

č. 226    Rebel-fest 2022              

č. 228    Plná moc - vojenský areál Dobronín      

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 28.4.2022 / 28.4.2022