Program mimořádného jednání rady města 28. 1. 2022Program mimořádného jednání rady města dne 28.1.2022

Program

                1. Městské divadlo a kino Ostrov            

č. 53       Městské divadlo a kino Ostrov – hodnocení zakázek malého rozsahu  

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 28.1.2022 / 28.1.2022