Program mimořádného jednání rady města 24. 11. 2020Program mimořádného jednání rady města, které se uskuteční v úterý dne 24.11.2020

 

Program

                1. Podklady odboru životního prostředí              

č. 593    Likvidace rostlinných odpadů od občanů a z údržby městské zeleně     

                2. Podklady odboru rozvoje města        

č. 592    Výpůjčka pozemku - místo pro přecházení Strojírenská              

                3. Podklady ekonomického odboru       

č. 594    Návrh rozpočtu města 2021 - vypořádání podnětů ke zveřejněnému návrhu rozpočtu

                4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 595    Smlouva o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času       

S pozdravem

                                                                          Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                       starosta

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 23.11.2020 / 23.11.2020