Program mimořádného jednání rady města 2. 3. 2018Program mimořádného jednání rady města 2.3.2018 od 9.00 hodin

 

                1. Podklady člena rady města   

č. 138    Středověké slavnosti 1. dubna v partnerském městě Brielle     

                2. Městské divadlo a kino Ostrov            

č. 139    Rekonstrukce budovy Městského divadla a kina Ostrov – projekt         

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 1.3.2018 / 1.3.2018