Program mimořádného jednání rady města 18. 10. 2019Program mimořádného jednání rady města dne 18.10.2019

 

                1. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 667    Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2020, Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2021-2022, Plán investic a účetních odpisů na r. 2020         

                2. Podklady odboru dopravy     

č. 666    Nařízení města č. 6/2019 o zimní údržbě             

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 17.10.2019 / 17.10.2019