Program mimořádného jednání rady města 13. 12. 2019Program mimořádného jednání rady města dne 13.12.2019

                1. Podklady odboru rozvoje města        

č. 772    Parkoviště u Krajské knihovny - zadání projektové dokumentace          

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 12.12.2019 / 12.12.2019