Program mimořádného jednání rady města 10. 1. 2020Program mimořádného jednání rady města dne 10.1.2020

 

                1. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 25       Zvláštní ocenění - sportovní ceny města 2019   

č. 26       Žádost o změnu termínu první splátky neinvestiční dotace poskytnuté dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - FC Slovan Havlíčkův Brod z. s.            

                2. Podklady ekonomického odboru       

č. 27       Evidenční cashpooling v konsolidovaném celku město Havlíčkův Brod 

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 9.1.2020 / 9.1.2020