Program jednání rady města dne 8. 1. 2018Program rady města 8.1.2018

 

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 4         Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 13       Přehled stížností a petic přijatých v r. 2017         

                3. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 10       Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - I. etapa" 

                4. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 11       Smlouva o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod - rok 2018           

č. 12       Smlouva o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod - rok 2018           

                5. Podklady ekonomického odboru       

č. 5         Venkovní výstava Brontosauři v Himálajích        

č. 6         Rozšíření počtu parkovacích stání na Havlíčkově náměstí            

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 1         Pokyny rady města v případě realizace stavebního záměru či opatření jiného stavebníka na pozemích města 

č. 2         Žádost o povolení zřízení dopravního připojení ul. Havlíčkova HB - výjezd od OD Alej   

č. 3         Dodatky smluv o dílo    

č. 7         ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 8         Smlouva o spolupráci ČVUT, Fakulta architektury           

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 8.2.2018 / 5.1.2018