Program jednání rady města dne 7. 8. 2017Program jednání rady města 7.8.2017

 

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 564    Kontrola plnění usnesení           

                2. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 576    Věcný dar          

                3. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 562    Informace příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky - odchylka od plánovaných výnosů 2017     

                4. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 563    Informace příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - odchylka od plánovaných výnosů 2017     

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 559    Změna plánu účetních odpisů  

č. 567    Sportovní akce Horní Papšíkov – zapůjčení mobilního WC          

č. 568    Běh naděje, Světový den první pomoci a Volný čas není nuda 

č. 569    Žádost o schválení dílčích změn v jízdních řádech MHD Havlíčkův Brod 

                6. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 560    Žádost o finanční dar - Centrum české historie, o.p.s.  

                7. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 573    Rozpočtové opatření OŘP č.10/2017     

                8. Podklady útvaru vnitřního auditu      

č. 579    Provedené následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací            

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 561    Rekonstrukce Prokopa Holého

č. 574    II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-025, dokončení stavby  

č. 575    Rekonstrukce Mírová - III. stavba           

č. 577    Veřejné osvětlení Chelčického

č. 578    Komunikace Poděbaby - žádost o opravu          

č. 580    Veřejné osvětlení Trocnovská 

č. 581    Revitalizace toku od ulice Havlíčkova do Sázavy úsek Havlíčkova - Ledečská      

č. 582    Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská     

č. 583    ZUŠ Havlíčkův Brod – koncertní sál, vytvoření nahrávacího studia          

č. 584    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 586    Oprava střechy penzionu Na Výšině 3241 - dodatek č.1               

č. 591    Rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance v MŠ Korálky, Žižkov II čp. 1352        

č. 592    Cyklostezka Masarykova - sanace          

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 565    Revokace  Usnesení rady města č. 107/17 ze dne 30.1.2017 - Městská policie H. Brod - organizační složka - závazné ukazatele hospodaření pro rok 2017     

č. 585    Projekt "PLETENÁ STEZKA" Spolku Epigram       

č. 587    Smlouva zakládající právo provést stavbu - VIP tribuna v areálu softbalového hřiště na Plovárenské    

č. 588    Přílož trubek HDPE - "St. úpravy části Havlíčkovy ulice, Havlíčkův Brod - 2017" - věcné břemeno             

č. 589    Mírovka, TR 400/110 kV - rekonstrukce R110kv - 2. etapa - věcné břemeno      

č. 590    H. Brod, obchod JYSK kabelové vedení nn - věcné břemeno     

                11. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 566    Návrh odměn pro členy dozorčí rady společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o.               

                12. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl     

č. 593    Třídění separovaných odpadů  

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 4.8.2017 / 4.8.2017