Program jednání rady města dne 31. 3. 2017Program mimořádného jednání rady města 31.3.2017

 

                1. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 253    Finanční dar      

                2. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 251    Souhlas obce    

                3. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 252    Rozpočtové opatření OŘP č. 5/2017      

                4. Podklady odboru životního prostředí              

č. 250    Odvolání města jako účastníka řízení ve věci rozhodnutí o 14. změně IP zařízení "Asanační podnik Věž"             

                5. Podklady odboru rozvoje města        

č. 248    Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova - smlouva o právu provést stavbu     

č. 249    Cyklostezka Masarykova - vyhodnocení zakázky            

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 30.3.2017 / 30.3.2017