Program jednání rady města dne 30. 1. 2017Program rady města 30.1.2017

 

                1. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 82       Informace PO o odchylce plánovaných výnosů za rok 2016 ke dni 31.12.2016    

č. 83       Věcný dar          

                2. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 64       Žádost o odhrnutí sněhu            

č. 65       Pronájem restaurace areálu veřejného koupaliště - veřejná obchodní soutěž 

č. 66       Dílčí změny v jízdních řádech MHD Havlíčkův Brod od 5.3.2017 

č. 85       Pořízení záložního zdroje elektrické energie     

                3. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 81       Zápis dětí do tříd prvního ročníku ZŠ na školní rok 2017/2018 - Informace           

                4. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 60       Výpůjčka zasedací místnosti č. 161 v budově úřadu V Rámech 1855       

č. 61       Žádost o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2017           

č. 69       Pronájem a výpůjčka sálu Staré radnice              

č. 70       Přehled stížností a petic v roce 2016      

č. 40       Žádost o finanční dar - BERUŠKA HB, z.s.             

č. 59       Žádost o finanční dar - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.               

                5. Podklady odboru rozvoje města        

č. 62       Obytná zóna Ledečská - převzetí infrastruktury              

č. 63       Rekonstrukce komunikace ul. Prokopa Holého – II. etapa, Havlíčkův Brod, zadání zakázky        

č. 67       Územní studie veřejného prostranství Havlíčkův Brod 

č. 84       Územní řízení   

                6. Podklady ekonomického odboru       

č. 72       Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/24, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 73       Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/69, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 74       Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/29, Bělohradská, Havlíčkův Brod  

č. 75       Pronájem bytů č. 1128/11, 12, 24, 34, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod             

č. 76       Přidělení bytu - byt č. 2799/5, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod  

č. 77       Pronájem částí pozemků č. 38/1 a 42 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu - obec Suchá        

č. 78       Pronájem části pozemku č. 206/1 v k.ú. Klanečná           

č. 79       Optická Metropolitní síť, Havlíčkův Brod – rozšíření křižovatky u Žabince (23. etapa a 37. etapa - dokopávky) - věcné břemeno           

č. 80       Rozpis schváleného rozpočtu 2017, transfery a závazné ukazatele hospodaření             

                7. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 68       Digitální povodňový plán a varovný a informační systém            

                8. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 86       Využití bývalé obchodní akademie        

                9. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 87       Program jednání únorového zastupitelstva města         

                                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 27.1.2017 / 27.1.2017