Program jednání rady města dne 29. 5. 2017Program rady města 29.5.2017

 

                1. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 421    Hodnotící zpráva realizace místní Agendy 21 v Havlíčkově Brodě za rok 2016     

č. 430    Rozpočtové opatření  OŘP č. 7/2017     

č. 431    Smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování lunetových obrazů - zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina             

                2. Podklady ředitelů školských PO          

č. 416    Informace - průběžné výsledky zápisu dětí do havlíčkobrodských mateřských škol na školní rok 2017/2018      

                3. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 394    Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - souhlas zřizovatele    

                4. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 410    Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova - zvýšení nejvyššího počtu žáků základní školy v rejstříku škol a školských zařízení od 1.9.2017           

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 422    Změny v MHD Havlíčkův Brod  

                6. Podklady odboru životního prostředí              

č. 435    Kompostéry plus - pořízeno pro občany města pomocí dotace z FV, GP Odpady 2017  

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 419    Smlouva o potravinové pomoci mezi městem Havlíčkův Brod a Potravinovou bankou Vysočina, z.s.     

č. 420    Podpora Dobrovolnického centra Fokus Vysočina Havlíčkův Brod          

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 406    Žádost o bezplatný pronájem sálu staré radnice dne 14. 6. 2017             

č. 413    Žádost o finanční dar - FC SLOVAN Havlíčkův Brod, z. s.               

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 423    Zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

č. 424    Výpůjčka části pozemku č. 780/7 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - předzahrádka     

č. 425    Nájemní smlouva č. HO 359/2008/ŠIM - rozšíření předmětu nájmu       

č. 426    Pronájem části pozemku č. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 427    Havlíčkův Brod - Prokopa Holého - věcné břemeno       

č. 428    Havl. Brod ul. Na Spádu a Trocnovská  - umístění síťového rozvaděče a telekomunikačního vedení - věcné břemeno               

č. 429    Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod 23. Etapa - ul. Humpolecká a ul. Průmyslová  - věcné břemeno              

č. 432    Rozpočtová opatření EO - 05/2017         

č. 433    Pozemky pod místními komunikacemi - ulice Polní a Konečná  

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 400    Žádost o úhradu nákladů            

č. 401    Dopravní značení Suchá              

č. 402    Hřiště Plovárenská softball, rozšíření veřejného osvětlení, převod investorství              

č. 403    Komunitní dům - přeložka vedení          

č. 404    Vodovod Jilemník, smlouva zakládající právo provést stavbu    

č. 405    Mírová ulice - opěrná zeď          

č. 407    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 408    Parkování Výšina            

č. 409    Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech - zadání zakázky           

č. 411    Krajská knihovna - smlouva o právu provést stavbu      

č. 412    Revokace usnesení rady města č. 62/14.            

č. 414    Rekonstrukce fasády staré radnice        

č. 415    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 417    Žádost o zachování provizorního sjezdu              

č. 418    Dodatek ke SOD č.ORM 6/2017 "Změna užívání objektu čp 3504"           

                11. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková            

č. 434    Autobusová doprava - III. ročník Havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2017          

                12. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 436    Program jednání červnového zastupitelstva města       

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

 

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 1.6.2017 / 26.5.2017