Program jednání rady města dne 29. 1. 2018Program jednání rady města 29.1.2018

 

                1. Podklady ekonomického odboru       

č. 21       Rozpis schváleného rozpočtu 2018, transfery a závazné ukazatele hospodaření             

č. 29       Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/47, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 30       Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1857/40, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod  

č. 31       Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č.1857/29, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod   

č. 32       Přechod nájmu - byt č. 2753/2, Sídliště Pražská Havlíčkův Brod

č. 33       Pronájem částí pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky    

č. 34       Mírovka, úprava vedení knn - věcné břemeno

č. 35       Herlify, přípojka vdvn, TS, vedení knn - věcné břemeno             

č. 36       NTL plynovod a přípojky Havlíčkův Brod – Perknov 6 RD - věcné břemeno         

č. 44       Havl. Brod, ul. Žižkova  - umístění síťového rozvaděče a telekomunikačního vedení - věcné břemeno 

č. 45       Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb - GLOBDATA a.s.

                2. Podklady ředitelů školských PO          

č. 37       Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - výjimka v přípravné třídě           

                3. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 26       Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci na pořizování a opravy učebních pomůcek - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod     

                4. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 15       Aktualizace odpisového plánu 2017 a 2018 - nemovitý majetek - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004  

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 9         Masopustní jarmark     

č. 17       Akce „Molitanový muž 2018“    

č. 18       Den dětí Plovárenská – AZ Centrum     

č. 22       Úprava smluvních vztahů s TJ Jiskra areál Na Losích – dodatek smlouvy              

č. 27       Změna č. 1 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2018         

                6. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 43       Odvolání žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu "Revitalizace zeleně 2017-2018"            

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 46       Zápis dětí do tříd prvního ročníku ZŠ na školní rok 2018/2019    

č. 47       Konkurs na ředitele školských příspěvkových organizací - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560        

č. 48       Žádosti obcí o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy              

č. 49       Využití objektu bývalé Obchodní akademie U sv. Trojice            

č. 50       Žádost Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.      

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 38       Finanční dar - charitativní cyklotour "Na kole dětem"   

č. 39       Finanční dar - vydání knihy "Zdeněk Matěj Kuděj, Neklidný zadek mě pálí"       

č. 40       Finanční dar - vydání knihy "V Zajetí vášně při lovu"      

č. 41       Finanční dar - setkání zasloužilých hasičů            

č. 42       Žádost o změnu termínu čtvrtletních splátek neinvestiční dotace poskytnuté dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - Stamic Creative, s.r.o.          

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 16       ZŠ Nuselská - centrum přírodních věd, zadání zakázky 

č. 19       Parkoviště Výšina          

č. 20       Kaple modrého okna - zadání zakázky  

č. 23       Rekonstrukce Nad Skalkou - zadání zakázky      

č. 24       Překladiště komunálního odpadu          

č. 25       Rekonstrukce mostu ul. Chotěbořská - smlouva plyn   

č. 28       Smlouva o užití státního mapového díla v digitální podobě        

                10. Podklady člena rady města 

č. 51       Slavnostní otevření kulturně-sportovního komplexu 24. února v partnerském městě Brielle    

                11. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 52       Program jednání únorového zastupitelstva města         

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 8.2.2018 / 26.1.2018