Program jednání rady města dne 27. 2. 2017Program jednání rady města dne 27.2.2017

 

                1. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 160    Farmářské trhy Koudelův talíř 2017       

č. 161    Provádění zimní údržby – změna            

                2. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 158    Technická infrastruktura Žižkov III - vrácení dotace        

                3. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 162    Veřejná služba - žádost               

                4. Podklady odboru životního prostředí              

č. 159    Povolení parkování - chovatelská přehlídka trofejí         

č. 163    Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod - opakované zadávací řízení    

                5. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 142    Obnova vozového parku            

č. 143    Žádost o změnu čtvrtletních splátek ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Stamic Creative, s.r.o. 

č. 141    Stanovení splátek neinvestičního transferu společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. v roce 2017 

č. 139    Žádost o finanční dar - posádka raftu juniorů - účast  na MS v Japonsku              

č. 140    Žádost o finanční dar - posádka raftu juniorů - účast na ME v Gruzii       

č. 147    Žádost o finanční dar a záštitu města - kulturní akce "Havlíčkův Brod Čokoládový festival 2017"              

č. 145    Žádost o finanční dar - Kalamajka, folklorní soubor Havlíčkův Brod         

č. 144    Petice proti zrušení uzavření restaurace a ubytovny na zimním stadionu            

č. 152    Návrh plánu partnerských aktivit, společenských a kulturních akcí města na rok 2017   

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 148    Rekonstrukce Mírové ulice - zadání zakázky      

č. 149    Cyklostezka Masarykova - zadávací řízení           

č. 150    Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova           

č. 151    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 153    Územní řízení   

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 154    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 155    VKS Pohledští Dvořáci, přípojka VN a TS. - věcné břemeno        

č. 156    Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 22. Etapa mezi ulicí Kyjovská a lokalitou Žižkov II - věcné břemeno    

č. 157    Rozpočtová opatření EO - 02/2017         

                8. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 146    Navýšení počtu pracovníků Odboru sociálních věcí a školství    

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 24.2.2017 / 24.2.2017