Program jednání rady města dne 26. 6. 2017Program rady města dne 26.6.2017

 

                1. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 508    Zákon o registru smluv

                2. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 496    Akce „Molitanový Muž/žena“  

                3. Podklady odboru dopravy     

č. 495    Veřejná doprava Vysočiny - úprava navržených JŘ        

                4. Podklady oddělení informatiky           

č. 497    Prodloužení smluv se společností T-Mobile, a.s. na poskytování hlasových a datových služeb  

                5. Podklady odboru životního prostředí              

č. 498    Nařízení města Havlíčkův Brod č. 3/2017             

                6. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 511    Výstava Barokní Brod - Smlouva o výpůjčce s římskokatolickou farností Havlíčkův Brod               

č. 512    Žádost o bezplatnou výpůjčku sálu Staré radnice s příslušenstvím         

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 493    Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat, Trocnovského, Polní, Havlíčkův Brod           

č. 494    Rozpočtové opatření odboru rozvoje města     

č. 499    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                              

č. 507    MŠ Nad Tratí    

č. 509    III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č.3 – přeložka plynovodu   

č. 510    Letiště - vyhledávací studie       

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 501    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 502    Zastavení exekuce        

č. 503    Výpůjčka části pozemku č. 316/7 v k.ú. Poděbaby          

č. 504    Pozemky pod místními komunikacemi - ulice Polní a Konečná  

č. 505    Projekt "PLETENÁ STEZKA" zapsaného spolku EPIGRAM            

č. 506    Rozpočtová opatření EO - 06/2017         

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 23.6.2017 / 23.6.2017