Program jednání rady města dne 20. 2. 2017Program jednání rady města dne 20.2.2017

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 113    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 90       Aktualizace č. I odpisového plánu nemovitého majetku - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ   

č. 106    Informace příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ - odchylka od plánovaných výnosů 2016               

                3. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 111    Informace příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky - odchylky od plánovaných výnosů               

                4. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 105    Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - odchylka od plánovaných výnosů 2016   

                5. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 116    Informace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ  Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - odchylka od plánovaných výnosů 2016               

                6. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 101    Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - odchylka od plánovaných výnosů 2016 

                7. Podklady Základní školy Konečná      

č. 99       Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - odchylka od plánovaných výnosů 2016 

                8. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 98       Darovací smlouvy  - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560    

č. 100    Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - odchylka od plánovaných výnosů 2016   

                9. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 108    Investice společnosti Teplo HB s.r.o.     

č. 109    Likvidace drobného majetku a zásob společnosti Teplo HB s.r.o.            

                10. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu               

č. 110    Aktualizace odpisových plánů PO SSM HB na rok 2017  

č. 112    Pohledávka       

č. 131    Dodatek k nájemní smlouvě kadeřnictví, dodatek k nájemní smlouvě pedikůra              

                11. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod             

č. 132    Změna plánu účetních odpisů  

č. 133    Den dětí Na Plovárně 2017 – AZ Centrum           

č. 134    Operační plán zimní údržby       

č. 138    Pronájem restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod      

                12. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 135    Přehled podaných stížností zákonných zástupců na činnost škol a školských zařízení - I. pololetí školního roku 2016/2017          

                13. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 6         Vydání publikace Mgr. Jitky Bastlové - Stamicové           

                14. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 114    Technická infrastruktura Žižkov III - vrácení dotace 2 RD             

č. 115    Příkazní smlouva Program obnovy venkova Vysočiny 2017        

                15. Podklady odboru rozvoje města      

č. 95       Chodník Zahradnického              

č. 96       B.J. 10 PB - KODUS Havlíčkův Brod, zadávací řízení         

č. 102    Obytná zóna Rozkoš - žádost o souhlas se změnou regulativů  

č. 103    Rekonstrukce Havlíčkovy ulice - projektová dokumentace        

č. 104    Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614 - dodatek č.4 k SOD

č. 107    Rozpočtové úpravy odboru rozvoje města        

č. 129    Oprava povrchu Jahodové ulice              

č. 130    Rekonstrukce Prokopa Holého - vyhodnocení zakázky

č. 137    Územní řízení   

                16. Podklady ekonomického odboru    

č. 117    Pronájem sociálního bytu - byt č. 2381/6, Brigádnická, Havlíčkův Brod  

č. 118    Výpověď nájmu bytu - byt č. 1200/4, Žižkov II, Havlíčkův Brod 

č. 119    Neprodloužení nájemního vztahu - byt č. 3241/73, Na Výšině, Havlíčkův Brod 

č. 120    Pronájem nebytových prostor v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod       

č. 121    Žádost o prominutí nájemného v KD Termesivy              

č. 122    Nebytové prostory - přehled nájemních smluv a úprava nájemného   

č. 123    Dolní Papšíkov, p. Just, kabelové vedení nn – věcné břemeno

č. 124    Havl.Brod ul. Na Losích - umístění síťového rozvaděče - věcné břemeno            

č. 125    REKO MS Havlíčkův Brod - Konečná - věcné břemeno  

č. 126    Pachtovní smlouva č. EK 095/2015/Jon - rozšíření předmětu pachtu      

č. 127    Smlouva o výpůjčce č. EK 133/2016/Jon - rozšíření předmětu a prodloužení doby výpůjčky       

č. 128    Dodatek č. 1 smlouvy o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 - Lesní družstvo ve Štokách          

                17. Podklady člena rady města 

č. 136    Zpráva dozorčí rady obchodní společnosti Kulturní dům "Ostrov", spol. s. r.o.  

                18. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 97       Informace o natáčení filmu Když kluk miluje     

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 17.2.2017 / 17.2.2017