Program jednání rady města dne 18. 12. 2017Program rady města 18.12.2017

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 934    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 911    Aktualizace odpisového plánu 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod - nemovitý majetek         

                3. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 903    Darovací smlouva č. 4/2017 - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

č. 910    Aktualizace č. 1 Investičního plánu 2018 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 

                4. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 927    Aktualizace odpisového plánu PO SSM HB na rok 2017 

č. 928    Změna výše provozního příspěvku na jednotlivé účely 2017 + žádost o čerpání rezervního fondu PO SSM HB  

č. 929    Plán investic na rok 2017 - doplnění       

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 935    Zapůjčení stánku – „Ředitelská“ Tříkrálová koleda         

č. 936    Nájemní smlouva FC Slovan – šatny a sociální zařízení pro fotbal a atletiku v areálu Na Losích   

č. 939    Změna č. 5 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2017         

                6. Podklady odboru životního prostředí              

č. 944    Schválení výběru zpracovatele LHO Havlíčkův Brod a LHO Habry             

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 940    Splátky dotací pro rok 2018        

                8. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 931    Rozpočtové opatření OŘP č.14/2017     

č. 932    Žádost o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina            

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 905    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 906    Azylový dům    

č. 907    Rekonstrukce Smetanova náměstí, zadávací řízení        

č. 908    Žádost o provedení opravy opěrné zdi

č. 909    B.J. 10 PB - KODUS         

č. 919    III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod, úsek č. 3, smlouva o právu provést stavbu              

č. 920    Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka, typové smlouvy o dílo na stavební práce      

č. 926    Sportovní areál Na Losích           

č. 937    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 941    Památník padlých na novém hřbitově  

č. 943    Souhlas s realizací záměru provozování podporovaných bytů   

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 912    Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce

č. 913    Veřejná obchodní soutěž - čp. 91 (kancelář č. 13), Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

č. 914    Pronájem bytu č. 1202/7, Žižkov II, Havlíčkův Brod         

č. 915    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 3241/88, Na Výšině, Havlíčkův Brod       

č. 916    Výměna bytových jednotek - byt č. 1860/47a 1860/32, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod     

č. 917    Výpověď nájmu bytu - byt č. 1123/5, Jihlavská, Havlíčkův Brod

č. 918    Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací - byt č. 1128/10, Bělohradská, Havlíčkův Brod      

č. 921    Pronájem sociálního bytu          

č. 922    Pronájem části pozemku č. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod - Ledečská    

č. 923    H.Brod, ul. B. Kobzinové, úprava vedení kNN - věcné břemeno              

č. 924    Svatý Kříž, rozvod nového kabel. vedení nn - věcné břemeno 

č. 925    Havl. Brod, ul. Humpolecká a U Kasáren - umístění síťového rozvaděče a telekomunikačního vedení - věcné břemeno           

č. 930    Přílož chrániček k VO – Ledečská ul., Havlíčkův Brod - věcné břemeno 

č. 938    H.Brod, čtvrť Vysočany, kabel. vedení nn. - věcné břemeno     

č. 933    Rozpočtová opatření EO - 12/2017         

                11. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 942    Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2018             

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 15.12.2017 / 15.12.2017