Program jednání rady města dne 16. 10. 2017Program jednání rady města dne 16.10.2017

 

                1. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 755    Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - informace o projektu z OP VVV            

                2. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 757    Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - odchylka od plánovaných výnosů 2017   

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 740    Oblastní charita Havlíčkův Brod - Mateřské centrum Zvoneček– lampionový průvod    

č. 759    Žádost o dočasnou změnu jízdního řádu MHD - linka Termesivy             

č. 766    Dodatek č.1 Smlouvy o nájmu prostor zimního stadionu v Havlíčkově Brodě     

č. 767    Návrh plánu investic a plánu účetních odpisů na r. 2018              

                4. Podklady odboru dopravy     

č. 741    Nařízení č. 4/2017 o provádění zimní údržby místních komunikací          

                5. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 771    Veřejné fórum

                6. Podklady odboru životního prostředí              

č. 748    Vyjádření města jako účastníka řízení ve věci 8. změny IP zařízení "Výrobna krmných směsí, Havířská 1059" provozovatele Cerea, a.s.          

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 769    Petice  

č. 770    Návrhová část důvodové zprávy k rozpočtu  kap. 16 a  kap. 22 na rok 2018         

                8. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 751    Rozpočtové opatření č. 5/2017 OSVŠ - úsek školství      

č. 752    Dodatek č. 2. ke Smlouvě o zajištění provozu Senior Pointu Havlíčkův Brod 2017            

č. 753    Dodatek č. 2. ke Smlouvě o zajištění provozu Family Pointu Havlíčkův Brod 2017            

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 760    Havl. Brod, ul. Havlíčkova - umístění síťového rozvaděče a telekomunikačního vedení - věcné břemeno            

č. 761    H.Brod, úprava kabel. vedení NN – věcné břemeno     

č. 762    Žádost o změnu nájemní smlouvy č. HO 147/2009/ŠIM

č. 763    Neprodloužení nájemní smlouvy - byt č. 75/ 6, U Panských, Havlíčkův Brod      

č. 764    Pronájem bytu - byt č. 1860/34, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod   

č. 765    Pronájem bytu č. 33 v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod            

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 737    Rekonstrukce bazénových van

č. 738    Revitalizace parku Budoucnost, odborné ošetření a revitalizace strom

č. 739    Rekonstrukce Mírové ulice        

č. 742    Cyklostezka Humpolecká           

č. 743    Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod              

č. 744    Zadání projektových dokumentací - výzva č. 47               

č. 745    Rekonstrukce staré radnice      

č. 746    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 747    Žádost o vybudování chodníku v ulici Žďárská  

č. 749    Zadání projektových dokumentací        

č. 750    Návrh nových limitů pro rozpočet 2018 na pořízení hmotného majetku a jeho technického zhodnocení            

č. 756    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 758    III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek 3, zadání projektové dokumentace

č. 768    Vodovod Jilemník          

                11. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 772    Program jednání říjnového zastupitelstva města            

S pozdravem

 

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 13.10.2017 / 13.10.2017