Program jednání rady města 9. 11. 2018Program jednání rady města 9.11.2018

 

                1. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 770    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

                2. Podklady Základní školy  Wolkerova 

č. 748    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941        

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 767    Žádost o využití tělocvičny zimního stadionu – TJ Jiskra volejbal mládeže           

č. 768    Smlouvy o výpůjčkách sportovišť Na Losích - školy zřízené Krajem Vysočina     

                4. Podklady odboru životního prostředí              

č. 771    Vyjádření města jako účastníka řízení k 15. změně IP zařízení "Asanační podnik Věž"   

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 769    Všichni za stůl! 

                6. Podklady odboru evidence obyvatel a matrik              

č. 759    Oprávnění přijímat slib snoubenců        

č. 761    Užívání závěsného odznaku pro občanské obřady         

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 749    Zakázky malého rozsahu - hodnotící komise     

č. 750    Žádost o opravu místní komunikace      

č. 754    Stavební úpravy zpevněných ploch Šubrtova   

č. 755    Žádost o vybudování chodníku v ulici Žďárská  

č. 760    Demolice budovy čp. 2583 ul. Ledečská               

č. 763    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 764    Oprava povrhu komunikace U Topíren

č. 765    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 751    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/36, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 752    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 75/2, U Panských, Havlíčkův Brod           

č. 756    Návrh rozpočtu města pro rok 2019      

č. 757    Prodloužení nájemní smlouvy č. HO 006/2007/Miš - novinový stánek Nádražní ulice     

č. 758    Generační obměna dřevin - Ledečská ulice       

č. 766    Rozpočtová opatření EO - 11/2018         

                9. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 753    Stanovení rozdělení pravomocí v obecním úřadu           

č. 772    Plán jednání rady města do konce roku 2018    

č. 773    Zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

č. 774    Program jednání listopadového zastupitelstva města  

                10. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 762    Žádost o výpůjčku zasedací místnosti pro výuku jazyků cizinců

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 8.11.2018 / 8.11.2018