Program jednání rady města 8. 8. 2022Program jednání rady města dne 8.8.2022

 

                1. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 404    Smlouva o výpůjčce - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času    

                2. Podklady Základní školy  Nuselská     

č. 405    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240         

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 411    Úprava ceníku hlavních činností Technických služeb      

č. 412    TJ Jiskra Havlíčkův Brod - žádost o bezplatné zapůjčení vybavení            

                4. Podklady odboru životního prostředí              

č. 402    Aktualizace smlouvy s REMA Systém, a.s. pro specializovanou interiérovou nádobu k ukládání použitých elektrozařízení

                5. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 393    Finanční dar      

č. 406    Aktualizace smlouvy o dílo č. OVVV/4/2009/RB (OSK/11/2007)

č. 407    Vyhrazení pokojů na zimním stadionu pro účely krizového řízení           

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 398    Architekonická studie Na Nebi - dodatek smlouvy o dílo             

č. 399    Mostní prohlídky - odstranění závad     

č. 400    Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi - výběr dodavatele stavby 

č. 401    Zřízení sjezdu na pozemek par.č.729/5

č. 413    Stavební úpravy hygienického zázemí v 1. NP, ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod       

č. 414    Oprava venkovní kanalizace ZŠ V Sadech            

č. 415    Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod         

č. 416    ZŠ Wolkerova – stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP, Havlíčkův Brod         

č. 417    UZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 403    Výměna bytu - přidělení náhradní bytové jednotky      

č. 409    Pronájem části pozemku č. 1777/53 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkov II      

č. 410    Rozpočtové opatření EO - 08/2022 za 07/2022  

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 5.8.2022 / 5.8.2022