Program jednání rady města 8. 3. 2021Program jednání rady města dne 8.3.2021

 

                1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 108    Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny - Učební pomůcky ZUŠ 2021     

                2. Podklady Základní školy a Mateřské školy Wolkerova              

č. 109    Zápis dětí do Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 - školní rok 2021/2022           

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 125    Poskytnutí věcného daru           

č. 126    Nedobytná pohledávka              

                4. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 113    Informace o 7. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.            

č. 114    Informace o 8. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.            

č. 115    Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2021 do 31.10.2023               

                5. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 127    Rozpočtové opatření OŘP/1/2021          

                6. Podklady odboru životního prostředí              

č. 110    Povolení parkování - chovatelská přehlídka trofejí         

č. 128    Změny v systému odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod      

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 122    Zvláštní ocenění - sportovní ceny města 2020   

č. 123    Žádost o finanční dar - Bezpečně na silnicích o.p.s.        

č. 124    Žádost o finanční dar - Zdravotní klaun, o.p.s.  

                8. Podklady odboru rozvoje města        

č. 112    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 117    Objekt čp. 3295 - demolice        

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 118    Pronájem bytů č. 1128/15 a 18 a 21, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod - revokace          

č. 119    Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/7, 3241/15 a 3241/65, Na Výšině, Havlíčkův Brod               

č. 120    Pronájem části pozemku č. 628/121 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská         

č. 121    Bezúplatné převody pozemků 

                10. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 111    Doplatek prémie jednatele Teplo HB, s.r.o. za rok 2020               

č. 116    Protiepidemická opatření na MěÚ         

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 5.3.2021 / 5.3.2021