Program jednání rady města 8. 11. 2021Program rady města dne 8.11.2021 

                1. Městské divadlo a kino Ostrov            

č. 565    Městské divadlo a kino Ostrov – finanční plán 2022       

                2. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 549    Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie pro období od 1.11.2021 do 31.10.2023             

č. 550    Informace o 10. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.          

č. 551    Oprava fasády kotelny Smetanovo náměstí      

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 566    Žádost TJ Sokol o pronájem sportovního areálu Na Losích          

č. 567    Nedobytná pohledávka              

                4. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 562    Zapojení škol do projektu "Děti do bruslí" - období říjen - prosinec 2021             

č. 563    Žádost o vydání stanoviska -  soukromá Základní škola EQ          

č. 564    Limity výdajů a finančních transferů na opravy a technické zhodnocení školských budov - rok 2022      

                5. Podklady odboru rozvoje města        

č. 545    Oprava exteriérových schodišť, Na Spravedlnosti č.p. 3207 až 3212, Havlíčkův Brod       

č. 546    Úprava veřejného prostoru s altánem Rozkoš, Havlíčkův Brod 

č. 547    Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod       

č. 548    Žádost o revitalizaci zeleně a výstavbu parkoviště u čp. 2795-7

č. 552    Stavební úpravy bytového domu č.p. 812          

č. 553    Mosty Havlíčkův Brod - závěry z mostní prohlídky          

č. 554    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 555    Zadání architektonické studie Na Nebi 

                6. Podklady ekonomického odboru       

č. 557    ZS Vysočina, a.s. - dodatky k nájemním smlouvám        

č. 558    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. EK 350/2020/Nov - Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě          

č. 559    Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/49 a 32, Na Výšině, Havlíčkův Brod          

č. 560    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/85, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 561    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/50, Na Výšině, Havlíčkův Brod                   

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 5.11.2021 / 5.11.2021