Program jednání rady města 6. 12. 2021Program jednání rady města dne 6.12.2021

 

                1. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 613    Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.6.2022 do 31.5.2024               

                2. Podklady odboru rozvoje města        

č. 607    Úprava veřejného prostoru s altánem Rozkoš, Havlíčkův Brod 

č. 609    Vestavba místností do podkroví ZUŠ J. V. Stamice, Havlíčkův Brod - dohoda o plnění zakázky  

č. 610    Cyklostezka Ledečská - dodatek smlouvy o dílo              

č. 611    Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod" - smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie         

č. 612    Dohoda ve věci umístění zařízení pro napouštění vodní nádrže Svatý Kříž          

č. 617    Rekonstrukce mostů  HB – 4002 a HB - 4035      

                3. Podklady ekonomického odboru       

č. 608    32. Podzimní knižní veletrh        

č. 614    Svěření nemovitého majetku (lesních pozemků) k hospodaření Technickým službám Havlíčkův Brod  

č. 615    Obec Vyskytná nad Jihlavou, zapojení vrtu HV-1 - věcné břemeno        

č. 616    Výpůjčka pozemku č. 674/46 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Králíčkova     

                                                              

 

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 3.12.2021 / 3.12.2021