Program jednání rady města 5. 10. 2020Program jednání rady města dne 5.10.2020

 

                1. Podklady Základní školy  Štáflova       

č. 502    Darovací smlouva č. 2/2020  a 3/2020 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004       

                2. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 503    Zapůjčení mobilního pódia – SDH Termesivy     

                3. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 510    Rozpočtové opatření OSVŠ 4/2020        

č. 511    Aktualizace "Pravidel pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací"               

č. 514    Zápis v rejstříku škol a školských zařízení            

                4. Podklady odboru rozvoje města        

č. 504    Stavební úpravy bytového domu č.p. 813          

č. 506    Denní stacionář Na Výšině         

č. 507    Mateřská škola Konečná            

č. 508    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 509    Rekonstrukce Havlíčkovy ulice - přeložka ČEZ   

                5. Podklady ekonomického odboru       

č. 513    Rámcová smlouva na akceptaci platebních karet - bezhotovostní placení parkovného 

č. 515    Parkovací dům Výšina - záměr prodeje věcného práva stavby 

                6. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 505    Projekt "Podpora podnikatelů proti Koronaviru"            

č. 512    Pracovní místo „asistent prevence kriminality - ostraha v budově Úřadu práce v Havlíčkově Brodě“     

 S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 2.10.2020 / 2.10.2020