Program jednání rady města 4. 6. 2018Program jednání rady města dne 4.6.2018

 

Program

                1. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 417    Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2019 do 31.12.2020

                2. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 414    Žádost o čerpání rezervního fondu a úpravu odvodů z FRIM     

č. 415    Změna č.2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2018          

                3. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 413    Aktualizace č. II odpisového plánu movitého majetku - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod           

                4. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 411    Stanovení úplaty za školské služby na školní rok 2018/2019 - školní družiny, školní kluby             

                5. Podklady Základní školy  Štáflova       

č. 405    Organizační řád příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004           

                6. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 412    Sazebník úhrad hlavní činnosti PO SSM HB         

                7. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 420    Monitoring páteřní cyklotrasy/cyklostezky - pořízení sčítače a návrh Smlouvy o spolupráci        

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 418    Žádost o změnu termínu třetí splátky neinvestiční dotace poskytnuté dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - FC Slovan Havlíčkův Brod z. s.               

č. 419    Záštita města Havlíčkův Brod    

                9. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 410    Žádost o finanční podporu Dobrovolnického centra v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř          

č. 423    Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování - návrhy opatření       

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 406    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 407    Vodovod Veselice         

č. 408    Vzájemný zápočet         

č. 422    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 409    Byt č. 3241/73, Na Výšině, Havlíčkův Brod - informace  

č. 416    Pronájem části pozemku č. 1646/227 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Konečná        

č. 421    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/85, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

                12. Podklady místostarostky - Ing.  Ivana Mojžyšková  

č. 424    Plán koncepce sportu  

                13. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 425    Program jednání červnového zastupitelstva města       

                              

S pozdravem

                                                                          Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                       starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 1.6.2018 / 1.6.2018