Program jednání rady města 4. 5. 2020Program jednání rady města dne 4.5.2020

 

                1. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 251    Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách"- zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240  

                2. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 248    Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" -  zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560        

                3. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města   

č. 257    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - lokační sada        

č. 258    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - nákl. auto AVIA 

č. 259    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - proměnná dopr. značka B20a     

č. 260    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - zvedák   

                4. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 263    Investiční záměr projektu Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod    

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 254    Informace - průběžné výsledky zápisu dětí do tříd 1. ročníků ZŠ na školní rok 2020/2021             

                6. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 252    Žádost o finanční dar - "KNYK BEZ HRANIC" z.s.               

č. 253    Žádost o finanční dar - Linka bezpečí, z.s.           

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 250    Opravu povrchu částí komunikace ul. Pobřežní

č. 255    Zadávání studií a projektových dokumentací    

č. 256    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 262    Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení  - parkoviště u krajské knihovny               

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 249    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/41,  Na Výšině, Havlíčkův Brod   

č. 261    Veřejná obchodní soutěž - čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod               

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 30.4.2020 / 30.4.2020