Program jednání rady města 4. 5. 2018Program rady města 4.5.2018

 

                1. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 294    Projekt " Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ V Sadech 

                2. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 292    Projekt "Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ Nuselská  

                3. Podklady Základní školy Konečná      

č. 293    Projekt "Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ Konečná   

                4. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 301    Projekt "Učíme se ze života pro život" - zapojení ZŠ Štáflova    

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 305    Pronájem sociálního bytu - byt č. 75/6, U Panských, Havlíčkův Brod      

                6. Podklady ekonomického odboru       

č. 304    H. Brod, Ledečská – vedení knn - věcné břemeno  - revokace  

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 297    Rekonstrukce bazénových van letního koupaliště          

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 3.5.2018 / 3.5.2018