Program jednání rady města 31. 5. 2021Program jednání rady města 31.5.2021

 

                1. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 209    Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2021

č. 260    Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání na školní rok 2021/2022 - školní družiny, školní kluby  

č. 261    Úplata za předškolní vzdělávání v mateřských školách -  školní rok 2021/2022   

č. 262    Průběžné výsledky zápisu do mateřských škol na školní rok 2021/2022

                2. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 264    Odstávka dodávky elektrického proudu - Havlíčkův Brod, Prokopa 1832             

                3. Podklady Základní školy  Konečná     

č. 263    Darovací smlouva -  věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884           

                4. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 257    Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., schválení hospodaření za rok 2020    

                5. Podklady odboru životního prostředí              

č. 255    Smlouva s JRK Česká republika s.r.o., Praha (smlouva č. III GDPR)          

                6. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 282    Finanční dar Kraje Vysočina       

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 274    Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2020       

č. 275    Do práce na kole - Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole, Smlouva o zpracování osobních údajů   

č. 281    Žádost o finanční dar    

                8. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 258    Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v programu "Památky 2021" z Fondu Vysočiny      

č. 259    Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2021" z Fondu Vysočiny            

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 254    Smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení 

č. 256    Mateřská škola Konečná, Havlíčkův Brod - vnitřní vybavení - část nábytek         

č. 265    Rekonstrukce chodníků – ul. Kokořínská, Na Spravedlnosti       

č. 266    Cyklostezka Havlíčkův Brod - Perknov, kanalizace          

č. 267    Žádost o revitalizaci hřiště Třešňovka   

č. 268    Opravy povrchu komunikací a chodníků              

č. 276    Změna č. 11 ÚP HB -  smlouva zhotovitel            

č. 277    Změna č. 10 ÚP HB - smlouva zhotovitel             

č. 278    Vodovod a veřejné osvětlení Klanečná               

č. 279    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 280    Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800    

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 269    Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného     

č. 270    Sociální byt č. 2475/3, Kokořínská, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení            

č. 271    Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/4 a 3241/55, Na Výšině, Havlíčkův Brod 

č. 272    Provozní řády placených parkovišť města Havlíčkův Brod - sjednocení provozní doby a ceny    

č. 273    Rozpočtové opatření EO - 04/2021         

                11. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 283    Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.              

                12. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 284    Program jednání červnového zastupitelstva města       

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 28.5.2021 / 28.5.2021