Program jednání rady města 30. 11. 2020Program 30.11.2020

Program

                1. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 600    Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2020        

                2. Podklady Základní školy  Wolkerova 

č. 601    Pohledávka - příspěvková organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941               

                3. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 611    Omezení a přerušení provozu - MŠ Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864  a 2867 - výskyt onemocnění COVID-19               

                4. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 612    Prodej přebytečného majetku

č. 613    Změna závazného ukazatele hospodaření PO SSM HB pro rok 2020      

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 606    Úprava tarifu MHD        

č. 607    Změna č.5 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2020          

č. 608    Změna nájemce ubytovny a restaurace zimního stadionu          

                6. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 609    Obnova místní komunikace - Havlíčkova ul.       

č. 610    Aktualizace strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod 2020     

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 597    Lunetové obrazy - výpůjčka      

č. 599    Výpůjčka pozemku - místo pro přecházení Strojírenská              

č. 614    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 598    Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce

č. 602    Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/32, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod          

č. 603    Pronájem bytu č. 1128/33, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod   

č. 604    Výpověď nájmu bytu - byt č. 4, Reynkova 2503, Havlíčkův Brod              

č. 616    Umístění stanového přístřešku v parku Budoucnost     

                9. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 596    Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.              

č. 605    Klanečná - zásobování pitnou vodou pomocí cisteren  

                10. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 615    Program jednání prosincového zastupitelstva města    

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 27.11.2020 / 27.11.2020