Program jednání rady města 3.4.2023Program jednání rady města dne 3.4.2023

 

Program

 

1. Podklady Základní školy V Sadech

 

č. 154

Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

 

 

2. Podklady Základní školy  Nuselská

 

č. 150

Šablony OP JAK - zapojení příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

 

č. 157

Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

 

 

3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod

 

č. 151

Schválení nových smluv s odběrateli bio odpadu.

 

č. 152

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, s.r.o - prodloužení výlepu na autobusu MHD

 

č. 153

Krajské ředitelství Policie ČR - žádost o prodloužení polepu na autobusu MHD

 

 

4. Podklady odboru životního prostředí

 

č. 158

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvám o nakládání s rostlinnými odpady

 

 

5. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města

 

č. 168

Směrnice k vyřazování a likvidaci majetku města - změna č. 4

 

 

6. Podklady odboru evidence obyvatel a matrik

 

č. 169

Zplnomocnění zastupitelů předávat dárky SPOZ

 

 

7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů

 

č. 155

Žádost o prodloužení termínu pro dosažení stanoveného účelu - Římskokatolická farnost Havlíčkův Brod (individuální dotace na opravu střechy kostela Sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě)

 

č. 167

Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2022

 

 

8. Podklady oddělení řízení projektů

 

č. 156

Projekt  "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XV."

 

 

9. Podklady odboru rozvoje města

 

č. 162

Výstavba hromadného parkování lokalita Na Nebi - smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

 

č. 163

Žádost o opravu komunikace v zahrádkářské kolonii Žabinec

 

č. 166

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

 

č. 171

Parkoviště Na Nebi - vjezdová závora, kamerový systém

 

 

10. Podklady ekonomického odboru

 

č. 159

Obnova katastrálního operátu - k.ú. Poděbaby

 

č. 160

Pronájem pozemku č. 659/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Šupichova

 

č. 161

Výpůjčka části pozemku č. 776/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Zahradnického

 

č. 164

Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/74, Na Výšině, Havlíčkův Brod

 

č. 165

Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/8, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

 

č. 170

Pronájem pozemků - sjezdovka a vlek na Vysoké

 

 

11. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 172

Program jednání dubnového zastupitelstva města

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal v. r.

                                                                                   starosta