Program jednání rady města 3. 9. 2018Program jednání rady města dne 3.9.2018

 

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 577    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady Základní školy  Nuselská     

č. 599    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240        

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 610    Úprava smluvních vztahů s TJ Jiskra atletický areál Na Losích     

č. 611    Nájemní smlouva TJ Jiskra – tenisový areál Na Losích   

                4. Podklady odboru dopravy     

č. 590    Ostatní dopravní obslužnost na roky 2019 a 2020            

                5. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 607    Finanční dar - Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod z.s.               

č. 615    Finanční dar - propagace výstavy k 50. výročí okupace Československa               

                6. Podklady oddělení informatiky           

č. 592    Smlouva o zprostředkování přístupu k síti Internet        

                7. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 608    Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod     

č. 609    Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná. 

                8. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 600    Přehled podaných stížností zákonných zástupců na činnost škol a školských zařízení - II. pololetí školního roku 2017/2018          

č. 601    Součinnost Technických služeb - osvětová kampaň "Den bez aut"         

č. 602    Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2018 - školské příspěvkové organizace       

č. 603    Žádost o poskytnutí finančního daru - Potravinová banka Vysočina, z. s.             

č. 604    Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod o bezúplatný převod majetku  

č. 605    Koordinátor sociální politiky ve městě Havlíčkův Brod  

č. 606    Koordinátor prostupného bydlení ve městě Havlíčkův Brod      

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 575    Stavební úpravy hygienického zázemí pro dívky v ZŠ Štáflova   

č. 576    Oprava komunikace ul. U Topíren a Na Poříčí    

č. 581    Oplocení hřiště Šmolovy             

č. 582    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 584    Revokace usnesení rady města č.565/18.           

č. 586    Stavební úpravy objektu na azylový dům           

č. 589    Parkoviště u hřbitova s květinkou - smlouva o přeložce distribučního zařízení  

č. 591    ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod – tělocvična             

č. 593    Rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení ul. Spojovací 

č. 594    Revitalizace parku Budoucnost

č. 595    Rekonstrukce střešního pláště v zařízení SPMP – Úsvit

č. 596    Vybavení dětského hřiště Suchá            

č. 597    Výpůjčka pozemku za účelem vybudování parkoviště  

č. 598    Rekonstrukce přízemí Knapovy vily MŠ Nad Tratí           

č. 612    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 579    Pronájem sociálního bytu - byt č. 2613/6, Reynkova, Havlíčkův Brod     

č. 587    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/9, Na Výšině, Havlíčkův Brod      

č. 588    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/20, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod       

č. 613    Nájemní smlouva - dočasný zábor - stavba „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“    

                11. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 580    Žádost Města Golčův Jeníkov   

                12. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 614    Program jednání zářijového zastupitelstva města          

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 31.8.2018 / 31.8.2018