Program jednání rady města 3. 6. 2019Program rady města 3.6.2019

 

                1. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 388    Darovací smlouva           

                2. Podklady ředitelů školských PO          

č. 376    Stanovení úplaty za školské služby na školní rok 2019/2020 - školní družiny, školní kluby             

č. 387    Informace - průběžné výsledky zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2019/2020             

č. 398    Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny           

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 377    Změna č. 2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2019         

                4. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 382    Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - program TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019        

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 384    Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 01. 02. 2019 - Senior Point HB          

č. 385    Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne 31. 01. 2019 - Family Point HB          

č. 386    Smlouva o spolupráci mezi Oblastní charitou Havlíčkův Brod a městem Havlíčkův Brod - spolupořadatelství festivalu sociálních služeb "Bez bariér jsme si blíž 2019" 

                6. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 379    Žádost o finanční dar - ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s.    

č. 380    Žádost o bezplatný pronájem vestibulu staré radnice  

č. 381    Žádost o úhradu dopravy do Brixenu - Gymnázium Havlíčkův Brod        

č. 389    Žádost o použití znaku města   

č. 390    Souhrnná zpráva z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2018 

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 383    Rekonstrukce Štáflova ulice      

č. 397    Územní řízení   

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 391    Sociální byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení            

č. 392    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/48 a 3241/69, Na Výšině, Havlíčkův Brod               

č. 393    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 394    Výpůjčka pozemků č. 1852/38, 1890/3 a 2434/9, v k.ú. Havlíčkův Brod  

č. 395    Pronájem části pozemku č. 103/1 v k.ú. Perknov            

č. 396    Dohoda o opravě cesty               

                9. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 399    Program jednání červnového zastupitelstva města       

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 31.5.2019 / 31.5.2019