Program jednání rady města 3. 12. 2018Program jednání rady města dne 3.12.2018

 

                1. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 815    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

                2. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 814    Darovací smlouva č. 362/2018 - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560     

                3. Podklady ředitelů školských PO          

č. 823    Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny   

                4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 818    Zapůjčení mobilního pódia – Festival dopravní prevence a motorismu 

č. 819    Informační služby na dopravním terminálu MHD a odbavení cestujících              

č. 821    Žádost o úpravu cen     

                5. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 817    Žádost o finanční dar - Nadační fond olympioniků regionu Vysočina      

č. 822    Organizační řád Městského úřadu Města Havlíčkův Brod - změna č. 10

č. 824    Rozsvícení vánočního stromu v Brielle - účast řemeslníků           

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 816    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 820    Vyhodnocení programu regenerace městské památkové zóny               

č. 825    Muzeum Vysočiny - žádost o instalaci klimatizační jednotky      

                7. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 826    Program jednání prosincového zastupitelstva města    

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 30.11.2018 / 30.11.2018