Program jednání rady města 29. 4. 2019Program rady města dne 29.4.2019

 

                1. Podklady ředitelů školských PO          

č. 308    Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách  

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 284    Autobusová doprava - IV. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2019 

                3. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 296    Informace o 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.            

                4. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 305    Věcný dar          

č. 306    Navýšení limitu přepočteného počtu zaměstnanců PO SSM HB v roce 2019      

č. 307    Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor  

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 289    Žádost o bezplatné využití hřiště na Plovárenské           

č. 295    Zapůjčení mobilního pódia - „Sousedský víkend 2019“ 

                6. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 293    Žádost o finanční dar - oslava 110 let založení SDH Suchá            

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 290    Prošetření stížnosti na příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941               

č. 291    Finanční dar Kraje Vysočina       

č. 311    Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2019     

                8. Podklady odboru rozvoje města        

č. 285    Cyklotrasa Havlíčkův Brod – Dolík, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene      

č. 297    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 298    Rekonstrukce Mírové ulice        

č. 299    Vyhodnocení veřejné zakázky "Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků         

č. 304    Oprava a odbahnění rybníku v Herlifech             

č. 309    Odvodnění zpevněné plochy u č.p.2856             

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 292    Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě            

č. 300    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 9, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod

č. 301    Pronájem bytu č. 1128/10, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod - revokace            

č. 302    Pronájem sociálního bytu - byt č. 2475/3, Kokořínská, Havlíčkův Brod   

č. 303    Provozní řád placených parkovišť v ulici P.F. Ledvinky, změna předmětu nájmu Smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů č. OSM 037/2010/JZI    

č. 310    Veřejná obchodní soutěž - pronájem nově vybudovaného objektu č.p. 4288 v parku Budoucnost        

                10. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka            

č. 312    Výsledek konkursního řízení - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 26.4.2019 / 26.4.2019