Program jednání rady města 29. 10. 2018Program jednání rady města dne 29.10.2018

 

                1. Podklady Základní školy  Štáflova       

č. 741    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní družině – ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004             

                2. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 743    Smlouva o spolupráci - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560      

                3. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 744    Smlouva o výpůjčce      

                4. Podklady odboru rozvoje města        

č. 742    I/38 - úprava stávajícího sjezdu k fotbalovému hřišti, ulice Masarykova              

č. 745    Úprava kuchyně domova pro seniory   

č. 746    Rekonstrukce Základní školy Nuselská 

č. 747    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 26.10.2018 / 26.10.2018