Program jednání rady města 28.11.2022Program jednání rady města 28.11.2022

 

 

1. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod

 

č. 608

Žádost o poskytnutí pronájmu ledové plochy - Děti do bruslí - školní rok 2022/2023

 

 

2. Podklady Základní školy V Sadech

 

č. 600

Darovací smlouva - příspěvková organizace  ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

 

 

3. Podklady Mateřské školy Korálky

 

č. 607

Omezení provozu o vánočních prázdninách 2022 - Mateřská škola Korálky

 

 

4. Podklady ředitelů  školských PO

 

č. 604

Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2022

 

 

5. Podklady odboru rozvoje města

 

č. 601

Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

 

č. 602

Dohoda o zajištění přístupu - vodní plocha Klanečná

 

č. 603

Dohoda o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě

 

č. 605

Rekonstrukce Vrchlického

 

č. 606

Světelné signalizační zařízení - dodatek smlouvy o dílo

 

č. 610

Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská  - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

 

č. 611

UZEMNÍ ŘÍZENÍ

 

 

6. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal

 

č. 609

Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.

 

 

7. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 612

Program jednání prosincového zastupitelstva města

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta