Program jednání rady města 28. 5. 2018Program jednání rady města dne 28.5.2018

 

1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 371    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod        

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 372    Spišské sportovní hry 2018        

                3. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 387    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod      

                4. Podklady ředitelů školských PO          

č. 384    Informace - průběžné výsledky zápisu dětí do havlíčkobrodských mateřských škol na školní rok 2018/2019      

č. 385    Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - školní rok 2018/2019           

                5. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 380    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941     

                6. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 368    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240       

č. 383    Aktualizace "Organizačního řádu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240"    

                7. Podklady Základní školy Konečná      

č. 369    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884       

                8. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 364    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560         

č. 365    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560          

                9. Podklady Městské policie      

č. 367    Výjimka ze zásad – modernizace čtyř kamerových bodů MKS  

                10. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod             

č. 361    Akce BESIP na Havlíčkově náměstí         

                11. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 381    Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z. s. - žádost o součinnost  při ME v softballu         

                12. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 401    Kapacity školních družin havlíčkobrodských základních škol       

                13. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 388    Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny- projektová dokumentace Kanalizace Herlify    

č. 389    Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Workoutové hřiště ZŠ Wolkerova        

                14. Podklady odboru rozvoje města      

č. 370    Výstavba telekomunikační sítě T-mobile            

č. 373    Restaurování náhrobku Josefy Maršíkové         

č. 374    Dětské hřiště a parkoviště Výšina          

č. 375    Workout - zadání zakázky          

č. 376    Revitalizace parku Budoucnost

č. 377    Hřiště pro skatepark - zadání    

č. 378    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 379    Řešení dopravní situace U Rybníčku      

č. 382    Šmolovy čp. 176 - žádost o úpravu suterenu     

č. 386    Dopravní značení Mírová, U Topíren, Železničářská, Na Poříčí   

č. 390    Rekonstrukce Smetanova náměstí        

č. 391    Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod          

č. 397    Šmolovy hřiště

č. 400    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 402    Hřiště Plovárenská - oplocení, lajnování              

                15. Podklady ekonomického odboru    

č. 392    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 3504/34, U Kasáren, Havlíčkův Brod       

č. 393    Pronájem části pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky    

č. 394    Pronájem části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádky U Kasáren              

č. 395    Výpůjčka části pozemku č. 752/39 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pražská           

č. 396    Žádost o podnájem v čp. 53, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod           

č. 398    Delegace zbytkové pravomoci rady obce - zřizování služebností             

č. 399    Rozpočtová opatření EO - 05/2018         

č. 404    Veřejná obchodní soutěž - Vánoční trhy v letech 2018-2020      

                16. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 366    Výsledky hospodaření doplňkové činnosti  TSHB k 31.12.2017 a doplatek odměny řediteli         

č. 403    Odměny ředitelů příspěvkových organizací a jednatele Teplo HB, s.r.o.              

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 25.5.2018 / 25.5.2018