Program jednání rady města 28. 2. 2022Program jednání rady města dne 28.2.2022

 

                1. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 113    Dodatky smluv o dlouhodobých podnájmech - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ       

č. 114    Do práce na kole – Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022  

                2. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 102    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod      

                3. Podklady Základní školy  Nuselská     

č. 94       Dodatky smluv o dlouhodobých nájmech - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240           

                4. Podklady Základní školy  Štáflova       

č. 95       Změna závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2022 - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004    

                5. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 103    Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560     

                6. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 121    Prodej přebytečného majetku

                7. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 96       Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.6.2022 do 31.5.2024               

č. 97       Informace o 11. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.          

č. 98       Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024

                8. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 122    Revokace usnesení rady města č. 79/22 ze dne 14.2.2022 - Zapůjčení mobilního pódia - Květnov           

č. 123    Žádost ZŠ Ledeč n.S. – mimořádný plavecký výcvik        

č. 124    Změna č.3 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2022          

č. 125    Úprava ceníků v hlavní činnosti

                9. Podklady útvaru vnitřního auditu      

č. 105    Provedené následné veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích    

                10. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 128    Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 za rok 2021            

                11. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 92       Žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 

č. 126    Žádost od City Event s.r.o. - Street food festival             

č. 127    Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2021       

                12. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Broda               

č. 110    Informace - Závěrečná zpráva o realizaci projektů mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod v roce 2021               

č. 111    Zápis dětí do tříd prvního ročníku ZŠ na školní rok 2022/2023    

č. 112    rozpočtová úprava Senior Point, Family Point   

                13. Podklady odboru rozvoje města      

č. 90       Rekonstrukce objektu bývalé Obchodní akademie Havlíčkův Brod pro potřeby základního a zájmového vzdělávání - projektová dokumentace          

č. 91       Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02, vyhodnocení veřejné zakázky     

č. 93       Stezka jihovýchodní obchvat – Herlify, smlouva opravňující provést stavbu      

č. 101    Cyklotrasa Havlíčkův Brod - Klanečná, projektová dokumentace, zadání zakázky            

č. 106    Rekonstrukce Vrchlického         

č. 107    Návrh věcného rozpisu pro rozhodování zastupitelstva o změně rozpočtu č. 1/2022     

č. 109    Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod         

č. 129    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                14. Podklady ekonomického odboru    

č. 104    Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného     

č. 116    Akce Vinný košt              

č. 117    Žádost o podnájem v čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod           

č. 118    Žádost o podnájem v čp. 798, ulice Žižkova, Havlíčkův Brod       

č. 119    Úprava nájemného v městských bytech             

č. 120    Nebytové prostory - přehled nájemních smluv a úprava nájemného   

                15. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 108    Výběrové řízení na obsazení místa ředitele TSHB           

č. 130    Doplatek prémie jednateli Teplo HB Ing. Sommerovi    

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 25.2.2022 / 25.2.2022