Program jednání rady města 27. 4. 2020Program jednání rady města dne 27.4.2020

 

Program

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 240    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 221    Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy

                3. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 231    Změna závazného ukazatele hospodaření PO SSM HB pro rok 2020      

č. 232    Evidenční převod přebytečného majetku – Opel Zafira               

č. 233    Darovací smlouvy           

                4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 242    Pozemky pod lyžařským vlekem             

č. 243    Žádost o schválení odložení plateb        

č. 244    Žádost o poskytnutí dotace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina k ochraně a prevenci proti COVID 19        

                5. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města   

č. 226    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - zvedák   

č. 227    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - nákl. auto AVIA 

č. 228    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - vyhledávač          

č. 230    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - proměnná dopr. značka B20a     

                6. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 241    Žádost o finanční dar - hudební festival "HROŠENÍ 2020"            

č. 245    Rozpočtové opatření OVVV č. 7/2020   

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 222    Stavební úpravy parkoviště Žižkov II, změna termínu realizace díla        

č. 223    Úsekové měření rychlosti - výběr dodavatele  

č. 224    Liniová výsadba v k.ú. Havlíčkův Brod a Perknov - výběr dodavatele     

č. 225    Obnova secesního altánu v parku          

č. 229    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - světelná signalizace Žižkova              

č. 246    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 234    Žádost o výměnu bytových jednotek   

č. 235    Veřejná obchodní soutěž - čp. 258, ulice Dolní, Havlíčkův Brod 

č. 236    Veřejná obchodní soutěž čp. 168 v obci Poděbaby, Havlíčkův Brod        

č. 237    Výpůjčka pozemku pro stavbu JV obchvatu      

č. 238    Pronájem částí pozemků č. 1658, 1646/8, v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Parkem  

č. 247    Splatnost nájemného - pronájem prostor sloužících podnikání

                9. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 239    Informace COVID 19     

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 24.4.2020 / 24.4.2020