Program jednání rady města 25. 3. 2019Program rady města dne 25.3.2019

 

                1. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 199    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240       

                2. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 203    Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2019 do 31.10.2021               

č. 204    Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.            

                3. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 227    Plán investic na rok 2019 – doplnění      

č. 228    Žádost o udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na pořízení průmyslové pračky PRIMUS      

                4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 230    Žádost o schválení přechodné finanční výpomoci           

č. 231    Změna č.1 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2019          

č. 232    Svítidla veřejného osvětlení     

č. 233    Lesní hospodářský plán – městské lesy Havlíčkův Brod

                5. Podklady odboru dopravy     

č. 200    Novela nařízení města o parkování        

                6. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 234    Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Zahradní kompostéry 2019      

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 210    Do práce na kole - Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole, Smlouva o zpracování osobních údajů   

č. 223    Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2018       

                8. Podklady odboru životního prostředí              

č. 222    Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k projektu "Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod "             

č. 224    Doplnění zahradních kompostérů 2019

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 183    Odvod a likvidace splaškový vod - informace    

č. 196    Studie plochy u ZUŠ      

č. 197    Žádost  osadního výboru Květnov          

č. 198    Zrušení usnesení č. 701/12.       

č. 201    Veřejné osvětlení Horní Papšíkov - služebnost

č. 202    Smlouva zakládající právo provést stavbu - opravy zařízení VaK              

č. 205    Plánovací smlouva Vyhlídka      

č. 206    Předzahrádka Havlíčkovo náměstí 52    

č. 207    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 208    Smlouva o dílo na stavební práce           

č. 209    Úprava svodidel v ulici Nad Skalkou       

č. 211    Územní studie pro plochu P32 v Havlíčkůvě Brodě         

č. 212    Územní řízení   

č. 213    Stavební úpravy místní komunikace, vodovodu a kanalizace ul. Strážná, Walhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod - výzva k podání nabídky               

č. 229    Parkoviště v ulici Šubrtova - dokončení prací     

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 214    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/19, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 215    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/40, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 216    Pronájem bytu č. 1860/11, Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod   

č. 217    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/71, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 218    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 219    Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací a změna nájemní smlouvy - byt č. 1128/9, Bělohradská, Havlíčkův Brod 

č. 220    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1123/5, Jihlavská, Havlíčkův Brod            

č. 221    Pronájem části pozemku č. 667/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž  

č. 225    Veřejná obchodní soutěž - prodejna květin u hřbitova

č. 226    Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě            

                11. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 235    Program jednání dubnového zastupitelstva města        

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 22.3.2019 / 22.3.2019