Program jednání rady města 24. 8. 2020Program jednání rady města dne 24.8.2020

 

                1. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 435    Informace školských příspěvkových organizací o plnění rozpočtů roku 2020      

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 428    Ceník výkonů zajišťovaných v hlavní činnosti PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - školní rok 2020/2021   

                3. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 426    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560         

                4. Podklady Základní školy  Konečná     

č. 427    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884       

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 422    Dodatek smlouvy o nájmu ploch pro umístění reklam na zimním stadionu         

č. 430    Umístění polepu na autobusy MHD      

č. 431    Zapůjčení areálu Plovárenská - „Plovárna mnoha tváří“               

č. 445    Slavnosti havlíčkobrodského piva - žádost         

č. 447    Restaurace a ubytovna na zimním stadionu – změna nájemce 

                6. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 439    Návrh Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku, mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod     

                7. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 437    Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu podpory investic            

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 423    Žádost o bezplatnou výpůjčku vestibulu staré radnice na 12. října 2020               

č. 436    Žádost o výpůjčku vestibulu staré radnice         

č. 444    Organizační řád Městského úřadu města Havlíčkův Brod - aktualizace  

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 432    Stavební úpravy parkoviště Žižkov II, změna termínu realizace díla        

č. 433    II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní          

č. 434    Reklamní zařízení typu A            

č. 438    Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení            

č. 440    Mateřská škola Nad Tratí            

č. 441    Mateřská škola Zahradnického

č. 442    Základní škola Nuselská              

č. 443    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 424    Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací - byt č. 1128/14, Bělohradská, Havlíčkův Brod      

č. 425    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/28, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 429    Pronájem pozemků č. 1101/3, 1101/2, 1101/5, 1088/5 a části pozemku č. 1100 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihláře               

č. 449    Kulturní akce Na Losích

č. 450    Rozpočtová opatření EO - 08/2020 (za 07/2020)               

                11. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 446    Program jednání zářijového zastupitelstva města          

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 21.8.2020 / 21.8.2020