Program jednání rady města 23. 3. 2020Pozvánka na jednání rady města, které se uskuteční v pondělí dne 23.3.2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Podklady ředitelů školských PO          

č. 182    Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021 

č. 186    Zajištění péče o děti zaměstnanců Sociálních služeb města Havlíčkův Brod určenou školou       

                2. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 192    Úprava objížďkových jízdních řádů MHD od 6.4.2020 – uzavírka ulic Dolní a Žižkova       

                3. Podklady oddělení informatiky           

č. 188    Prodloužení technické podpory technologického centra            

                4. Podklady odboru životního prostředí              

č. 187    REMA a. s. (kolektivní systém pro sběr elektroodpadů) dodatek smlouvy         

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 180    Individuální projektová žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020    

č. 181    Individuální projektová žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020    

č. 184    Změna termínu zápisu dětí do tříd prvních ročníků ZŠ na školní rok 2020/2021  

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 183    Zadání projektové dokumentace - sociální dům              

č. 185    Zadání projektové dokumentace - odkanalizování Svatý Kříž, Suchá     

č. 189    Žádost o vyjádření k zvláštnímu užívání komunikace a přechodné úpravě provozu v ulici Lidická             

č. 190    Oplocení pozemků 659/102, 659/107, 659/108, 659/109 k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 191    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 193    Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/18, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod          

č. 194    Rozpočtová opatření EO - 03/2020         

č. 195    Městské divadlo a kino Ostrov - přechodná finanční výpomoc do doby ustanovení Smlouvy o veřejné službě - bude schvalovat ZM 

č. 196    Zřizované přísp. organizace a vybrané org. složky města - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření vyhodnocení ukazatelů hospodaření a návrhy na rozdělení hosp. výsledku PO za r. 2019           

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 20.3.2020 / 20.3.2020