Program jednání rady města 22. 10. 2018Program rady města dne 22.10.2018 od 9.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 731    Žádost o čerpání rezervního fondu - Základní umělecká škola J. V. Stamice       

                2. Podklady ředitelů školských PO          

č. 736    Žádost o udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. - školské příspěvkové organizace              

                3. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 728    Přerušení činnosti školní družiny ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240        

                4. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 733    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560         

                5. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 730    Rozpočet PO SSM HB na rok 2019           

                6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 727    Návrh rozpočtu PO TSHB na rok 2019 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2020-2021   

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 739    Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2017 

                8. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 738    Schválení plné moci k administraci projektu Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu    

                9. Podklady útvaru vnitřního auditu      

č. 723    Smlouva o zpracování osobních údajů  

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 720    Sociální byt č. 2612/4, Reynkova, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení              

č. 729    Štáflova bašta - umístění informačního panelu, provedení interiérových instalací          

                11. Podklady odboru rozvoje města      

č. 719    Rekonstrukce Občinská              

č. 721    Technické zhodnocení a opravy objektů pro výchovu a vzdělávání - projektové dokumentace               

č. 722    Rekonstrukce rybníku v Herlifech - zimní údržba III/03814         

č. 724    Územní studie Havlíčkův Brod  

č. 725    Havlíčkův Brod - Jihozápadní obchvat   

č. 726    Rekonstrukce čp. 258   

č. 732    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 734    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 735    Mateřská škola Konečná - zadání projektové dokumentace     

č. 737    Rekonstrukce Základní školy Nuselská 

                12. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 740    Program ustavujícího zastupitelstva města        

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 19.10.2018 / 19.10.2018