Program jednání rady města 21. 9. 2020Pozvánka na jednání rady města, které se uskuteční v pondělí dne 21.9.2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 489    Investiční plány 2021 - školské příspěvkové organizace

č. 490    Odpisy 2021- školské příspěvkové organizace  

                2. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 499    Žádost ZŠ Nuselská o využití sportovišť

                3. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 493    Investice spol. Teplo HB s.r.o.  

č. 495    Nákup materiálu pro realizaci zakázky spol. Teplo HB s.r.o.        

                4. Podklady odboru životního prostředí              

č. 500    Spolupráce se společností JRK na rozvoji odpadového hospodářství města       

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 497    Žádost o poskytnutí finančního daru - Potravinová banka Vysočina, z. s.             

č. 501    Projekt "Děti do bruslí" - školní rok 2020/2021 - žádost spolku  

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 496    II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní          

č. 498    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 491    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2503/4, Reynkova, Havlíčkův Brod          

č. 492    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1859/25, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod  

č. 494    Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/6, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod            

S pozdravem

                                                                          Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 18.9.2020 / 18.9.2020