Program jednání rady města 21. 12. 2020Program jednání rady města 21.12.2020

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 642    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 621    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 630    Žádost „ Děti do bruslí“

č. 631    Poskytnutí finančního daru       

                4. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 639    Splátky dotací poskytnutých dle „Zásad“ pro rok 2021  

č. 640    Žádost o finanční dar - AUTIS HB, z.s.    

                5. Podklady odboru životního prostředí              

č. 627    Pacht rybníka parc. č. 33 v k. ú. Květnov              

                6. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 626    Rozpočtové opatření OŘP/1/2020          

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 625    Zadávací řízení - Dům dostupného bydlení        

č. 628    Zadání zakázky Krytý plavecký bazén Havlíčkův Brod - zesílení dřevěné stropní konstrukce       

č. 629    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 632    Výměna bytových jednotek - byt č. 2754/1 a 2754/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

č. 633    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/13, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 634    Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - čp. 3241, Na Výšině, Havlíčkův Brod - změna podmínek nájmu               

č. 635    Veřejná obchodní soutěž - čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod               

č. 636    Nebytové prostory - opatření v souvislosti s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády  

č. 637    Záměr věcného práva stavby - Tréninkové centrum mládeže FC Slovan Havlíčkův Brod              

č. 638    Rozpočtová opatření EO - 12/2020 za 11/2020  

                9. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 641    Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2021             

                 10. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal   

č. 624    Úprava rozpočtu přímých NIV k 7.12.2020 - mimořádné odměny za péči o děti v určených školách v době podzimního nouzového stavu  

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                  starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 18.12.2020 / 18.12.2020