Program jednání rady města 21. 12. 2018Program jednání rady města dne 21.12.2018

 

                1. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 860    Poskytnutí finančního daru       

                2. Podklady odboru rozvoje města        

č. 862    III/03810 – Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3 - vyhodnocení zakázky               

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 861    Plán jednání rady města na I. pololetí roku 2019             

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 20.12.2018 / 20.12.2018